oddzielić


oddzielić
Oddzielić ziarno od plewy (od plew) zob. ziarno.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • oddzielić — dk VIa, oddzielićlę, oddzielićlisz, oddzielićdziel, oddzielićlił, oddzielićlony oddzielać ndk I, oddzielićam, oddzielićasz, oddzielićają, oddzielićaj, oddzielićał, oddzielićany 1. «utworzyć przegrodę, odgrodzić coś od czegoś czymś» Oddzielić… …   Słownik języka polskiego

  • oddzielać się – oddzielić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o ludziach i zwierzętach: odchodzić, oddalać się od kogoś, czegoś; odłączać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Grupka kolarzy oddzieliła się od peletonu. Młodzi marzyli, by oddzielić się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oddzielać — Oddzielić ziarno od plewy (od plew) zob. ziarno …   Słownik frazeologiczny

  • oddzielać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, oddzielaćam, oddzielaća, oddzielaćają, oddzielaćany {{/stl 8}}– oddzielić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, oddzielaćlę, oddzielaćli, oddzielaćlony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ziarno — Odróżnić, odsiać, oddzielić ziarno od plewy (od plew) «oddzielić to, co dobre, od tego, co złe, oddzielić dobrych od złych, odrzucić to, co złe»: Niezależnie myśleć może tylko człowiek poinformowany, to znaczy człowiek odróżniający ziarno od… …   Słownik frazeologiczny

  • ziarno — n III, Ms. ziarnonie; lm D. ziaren a. ziarn 1. «jednonasienny, niepękający owoc traw dzikich i uprawianych (np. zbóż); w lp także w znaczeniu zbiorowym» Czyste, doborowe, dorodne, dojrzałe, plenne, suche ziarno. Ziarno siewne, kwalifikowane,… …   Słownik języka polskiego

  • odgraniczyć — dk VIb, odgraniczyćczę, odgraniczyćczysz, odgraniczyćnicz, odgraniczyćczył, odgraniczyćczony odgraniczać ndk I, odgraniczyćam, odgraniczyćasz, odgraniczyćają, odgraniczyćaj, odgraniczyćał, odgraniczyćany «stać się granicą, przedziałem, oddzielić …   Słownik języka polskiego

  • odgrodzić — dk VIa, odgrodzićdzę, odgrodzićdzisz, odgrodzićgródź (odgrodzićgrodź), odgrodzićdził, odgrodzićdzony odgradzać ndk I, odgrodzićam, odgrodzićasz, odgrodzićają, odgrodzićaj, odgrodzićał, odgrodzićany «oddzielić coś grodząc; być przegrodą» Odgrodzić …   Słownik języka polskiego

  • odwiać — dk Xb, odwiaćwieję, odwiaćwiejesz, odwiaćwiej, odwiaćwiał, odwiaćwiali a. odwiaćwieli, odwiaćwiany odwiewać ndk I, odwiaćam, odwiaćasz, odwiaćają, odwiaćaj, odwiaćał, odwiaćany 1. «o wietrze: wiejąc z jednej strony odrzucić, odsunąć coś» Wiatr… …   Słownik języka polskiego

  • pooddzielać — dk I, pooddzielaćam, pooddzielaćasz, pooddzielaćają, pooddzielaćaj, pooddzielaćał, pooddzielaćany «oddzielić kolejno, jedno po drugim; oddzielić w wielu miejscach» Pooddzielać części pokoju zasłonami. Pooddzielać rybie mięso od ości …   Słownik języka polskiego